Egne og leasede transportmidler Brenselsbruk og prosessrelaterte utslipp Elektrisitet og annen energi Ansattransport Out-sourcede aktiviteter Annen varetransport Produksjon av innkjøpte materialer Bruk av produktene Avhending av avfall

Logg inn
Du må logge inn før du kan bruke CO2-kalkulatoren.
Hvis du ikke tidligere har opprettet brukerprofil må du registrere deg som ny bruker.
Du kan finne mer informasjon om CO2-kalkulatoren her: Klimakompasset

Når du oppretter en brukerprofil samtykker du i at NHO kan kontakte deg angående Klimakompasset. Dette fordi vi ønsker informasjon om Klimakompassets funksjonalitet og nytte for brukerne. NHO har kun tilgang til brukernavn, epostadresse og navn på bedrift som registreres, ikke til data som registreres eller annen informasjon om deres bruk av kalkulatoren.

LOGG INN
Fyll inn brukernavn
Fyll inn passord
Husk meg på denne datamaskinen
Fyll inn brukernavn
Ukjent brukernavn
Feil brukernavn eller passord. Prøv igjen.
Du har 3 forsøk igjen...